EXCELENTNÍ SRPEN

Návštěvu slovinských kynologů z EVRPS na Londonce vystřídali rakouští kolegové a v rámci přeshraniční spolupráce se prolínaly často velmi zajímavé výcvikové metody.

Srpnový prodloužený výcvikový víkend se vyznačoval především maximální pestrostí. Prokázal dostatečně, že na personální obsazení akcí K9R je čtyřdenní pestrá zátěž tou nejideálnější formou výcviku. Kromě klasického tréninku v sutinách se našel prostor i na plošné práce, stopy a práce s cadaverem. Stěžejní zátěží tohoto soustředění byl ale podle přesně dodrženého plánu vodní výcvik, který tentokrát probíhal v malebném nově nalezeném prostředí. Byl postaven především na záchranu plavce v nesnázích a některé další cviky v nádherně čisté vodě pískovny. Naopak pro brodivé hledání cadaveru se ideálně projevilo využití Žblabuňky. Překrásné počasí všech čtyř dnů soustředění jen dokonale umocnilo prožitky z velmi dobrých výkonů celé trénující smečky naprosto bez ohledů na plemenné odlišnosti. Škoda, že pracovní problémy v zaměstnání nedovolují všem členům K9R systematičtější výcvik. Již právě absolvované pouhé čtyři dny systematického výcviku přinášejí výsledky, pozorovatelné i laickým okem.

Soustředění ve výcvikové spolupráci s rakouskými kynology svým prostředím a nedozírnými výcvikovými možnostmi areálu opět zahraniční záchranáře velmi nadchlo a přineslo znovu mnoho osobních poznatků. Jediným drobným kazem celého soustředění bohudík sumárně zůstala pouze porucha staré části vodovodního potrubí, která musí být překlenuta novou přípojkou. Takže silný pracovní motiv příštího víkendu.