POCHVALNÉ MRUČENÍ

Za průběžné účasti šestnácti členů K9R se dokázalo při třídenních Galejích v přípravě na Pohár přátelství splnit mnohem více úkolů, než by očekával i největší optimista.

Pracovitostí a osobním nasazením všech členů kolektivu by musel být unesen každý nezaujatý pozorovatel. Práce asi bude vždycky dost, ale je podstatný rozdíl mezi klíčovým budováním a zajišťováním zázemí a tréninkových prostor a následnou rutinní údržbou. Při základní tvorbě je každé ohlédnutí za sebemenším splněným dílčím úkolem nesmírně povzbuzující a přes obrovskou únavu automaticky přináší velmi silné okamžiky osobního uspokojení. A více než fyzicky jsou především morálně cenné nezištné dary jednotlivců, které přicházejí často zcela nečekaně a nadále pak bez nákladů neuvěřitelně zvyšují komfort pobytu ve výcvikovém areálu a jeho celkovou úroveň. Dokončovací práce na jednotlivých úsecích budoucích prostor již dnes naznačují rýsující se atraktivitu rozsáhlého komplexu. Fantastický pracovní výkon si zasluhuje i patřičné ocenění, pochvalné mručení by ale v tomto okamžiku muselo svou intenzitou připomínat tropickou vichřici.