První covidový rok kromě šoku, nejistoty a zmrazení veškeré činnosti po většinu času přinesl i řadu velmi nepříjemných následných dopadů, často ve zcela nečekaných oblastech.