ČS 14.10.2017

Zápis z členské schůze spolku K-9 RESCUE CZ, z. s.

Členská schůze 2/2017 (dále jen ČS) se konala dne 14.10.2017 v restauraci Družstevní dům.

Přítomní: Sedlák J., Češková H., Flíček J., Šumpelová T., Šumpela J., Šumpela D., Konrádová I., 

                  Kučera R., Ryšková A., Novotná V., Binterová G., Vrátná A., Jarošová K., (13 členů)

ČS řídila T.Šumpelová

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. projednání záležitostí spolku – delegace na ČS ANNO
 3. projednání akcí pro rok 2017
 4. Různé

Program ČS byl schválen všemi přítomnými členy

Schůzi zahájila T.Šumpelová.

 1. Informace o stavu účtu spolku, o došlých sponzorských příspěvcích.
 2. Prohlídka objektu k pronájmu

V neděli 15.10. cca ve 14,00 hodin – obec Chrášťany.

Prohlídka byla majiteli zrušena, nemají zájem o pronájem, ale o prodej.

 1. ANNO – členská schůze11.2017

Za spolek se zúčastní J.Sedlák a T.Šumpelová            

Schváleno všemi hlasy

 1. IRO zkoušky RH-T a RH-FLE – 11. a 12.11.2017

SIRIUS  nabídl místa na mezinárodních zkouškách. T.Šumpelová provede přihlášení psovodů 15.10.2017:

RH-TE – Konrádová, Kučera, Jarošová, Šumpela, Jaroš

RH-FLE – Vrátná

Trénink 15.10. bude zaměřen na poslušnost RH E

 1. Další trénink – speciály + poslušnost proběhne 21.10.2017 ve Světlé n.S. – akcci zajišťuje J.Přívozníková.
 2. Návrh na společnou akci – návštěva pražské ZOO 28.10.2017 – bude upřesněno
 3. Akce Silvestr na Obalovně – odsouhlaseno – uspořádá se závod ve spolupráci se ZBK Vysočina
 4. Podzimní výcvik v Krkonoších – 16. – 19.11.2017 – akci zajišťuje Lucie Obranská. Přihlášeno 11 lidí, 2 ještě neví (zdravotní důvody a práce).

V Krkonoších proběhne přebor K-9 a výroční členská schůze.

 1. Bude spuštěna nová FB stránka, která je připravena – zajišťuje A.Vrátná, T.Šumpelová.
 2. Ukázka pro děti ze ZŠ v Č.Krumlově – 24.10.2017 – akci zajišťuje ČČK Č.Krumlov – za K-9 se ukázky zúčastní Šumpelová T.,  Šumpela D., Konrádová I., Kučera R.
 3. Přebor K-9 2018 – návrh na uspořádání v termínu letního soustředění v červnu na Spáleništi – podle mezinárodního řádu

Bude zahájena příprava – pozvánka, zveřejnění, rozpisy – podle jakých zkoušek bude přebor probíhat, zajistit ceny, diplomy – připravit propozice, předběžně projednat rozhodčí.

V Českých Budějovicích dne 14.10.2017

Zápis pořídil:  Tamara Šumpelová – Zápis ověřil:  Radek Kučera