SLUNNÉ KRKONOŠE

Ani indiánské léto v četnosti slunečních paprsků nezůstává letos za nádhernými letními měsíci pozadu. Prodloužený víkend na konci září se Krkonoše blýskly skutečně fantastickým prostředím.

     

Po velmi dobře uspořádaném soustředění K9 před měsícem na Liberecku nezůstala ani příprava krkonošského soustředění v nejmenším detailu pozadu. Intenzívní program obnášel nejen prověrku prací v terénu a v sutinách, ale i adrenalinový přesun nad 40 m hloubkou na stopětadvacetimetrovém laně. Pro psy i psovody přinesl nové zkušenosti se slaňováním, které je pro záchranářské psy již nezbytnou stabilní součástí výcviku. Pod dozorem jednoho z nejzkušenějších českých lavinových kynologů ms. Karla Nováka byly celé čtyři výcvikově dny svou pestrostí velice zajímavé. Zejména sutinový terén byl natolik orientačně a odborně náročný, že zde mohly kromě tréninku s řadou velmi záludných úkrytů proběhnout nejen zkoušky K9 ZP1, ale i v úrovni ZP2. Právě v této kategorii výtečně pracující kříženka Ela rozhodčího Karla Nováka doslova nadchla. Dokonalá samostatnost podložená perfektní ovladatelností a spoluprací se psovodkou téměř nedávala možnost ke ztrátovým bodům. Neméně spolehlivá byla i práce flata Bowena ve skalnatém lesním porostu, kde k dokonalosti chyběla jen lepší ovladatelnost. Podle hodnocení rozhodčího by jeho práce byla v dimenzích mezinárodního zkušebního řádu hodnocena výtečně, ale v rozsahu K9 TV1 k ideálu dost citelně chyběla. V sutinovém terénu bylo ale hlavně dost časového prostoru pro inscenaci situací, které více než psa důkladně prověřují schopnosti psovoda při taktice a vedení průzkumu. Důkladná analýza tréninku a chování jednotlivých psovodů nekompromisně provedená oběma rozhodčími nastínila další směry výcvikového vývoje psovodů K9, které byly zkonkretizovány do odborných požadavků roku 2019. Určité nedostatky byly konstatovány i v klasické disciplíně poslušnosti, která bude nadále při všech soustředěních podrobena podrobným rozborům všech cviků. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout obětavou aktivitu všeuměla Radka Kučery při výrobě velmi důmyslně sestrojených překážek, které na toto soustředění osobně dopravil. Překážky přesně splňují rozměry předepsané zkušebním řádem a v daném okamžiku byl jejich přínos ke zkouškám umocněn i jejich novostí, tedy tím, že na nich psovodi neměli možnost trénovat. Přestože v některých momentech působí na první pohled poněkud křehce, důležité jsou jejich správné rozměry a základní bezpečnost. Při jejich zdolávání je ale ještě důležitější šikovnost a zkušenost psovoda, aby vždy zvolil vhodnou vzdálenost od překážky, vydal správný povel ve vhodné intonaci a především, aby psa před vysláním na kteroukoliv překážku dostatečně zkoncentroval. Zdolávání neznámých překážek dostatečně imituje situaci při příjezdu na závody do cizího prostředí. Krásné nové překážky se tak staly pravou třešničkou na dortu soustředění, pečlivě připraveného hostitelkou Luckou Obranskou do nejmenších detailů. Její obětavost ve snaze o maximální spokojenost všech účastníků z řad K9 přes nabitý hotel Velveta běžnými turisty byla obdivuhodná a zaslouží upřímné poděkování.

     

Rok 2018 se zvolna dostává do své poslední výcvikové fáze. Pro naplnění letošní hlavní vize K9 zbývá ještě hlavně dokončit výcvik vodních prací, protože práce s cadaverem byly vytyčeny jako výcviková priorita 2018 a zkoušky VP v oblasti cadaveru jsou bez nejmenších pochybností jejich nejnáročnějším vyvrcholením. Díky sponzorským příspěvkům bylo bez problémů zajištěno kompletní vybavení K9 pro tento druh výcviku na velice slušné úrovni. Jedná se nejen o velmi dobrý člun s motorem, ale rovněž o profesionální zařízení pro instalaci cadaveru a vymezovací bójky s ukazateli směru a síly větru. Však také nejvyšší funkcionáři krajského úřadu se při ukázce této činnosti netajili uznáním, když osobně zjistili, že nevěnovali dotační příspěvek nadarmo..Jako obrovský bonus pro K9 se navíc jeví dohoda s majitelem o výcvikovém užívání rozměrného rybníka, jehož značná část je dokonce „zastřešena“ dálnicí, takže její běžný provoz nejen přináší soustavné rušivé podněty, výcvikově velmi potřebné, ale umožňuje i pohodlné tréninky ve vysoce nepříznivém počasí, silném dešti či sněžení. Možná to zní jako vtip, ale zastřešený trenažér pro vodní práce pravděpodobně ve světě nikde nemají. Tak teď jen tuto kapacitu bezezbytku smysluplně využít a následně ideální podmínky promítnout do výkonnosti psů…