ATRAKTIVNÍ POLYGON

Za nejlepší soustředění bývají většinou považována ta, která přinášejí množství dosud nepoznaných zážitků, většinou přímo korespondujících s cizím prostředím. V Hamru na Jezeře to v letošním září určitě stálo za to.

     

Jako červená nit se podtitulem celé akce od začátku až do konce prolínalo heslo „IZS ve funkční praxi“, k čemuž nahrávalo nejen obsazení všemi složkami, ale především i zastoupení kompletního krajského velení. Akce byla velmi pečlivě připravená místními obětavci Honzou a Zuzanou a přinesla velmi mnoho pozitivního i všem zúčastněným složkám, jak se v závěrečných projevech vyjádřili jejich zástupci. Je až neuvěřitelné, jak lehce nacházejí společnou řeč příslušníci policie, armády, báňské záchranky, veteriny i krajských státních orgánů, když jsou vedeni stejnou ideou. Předvedené praktické ukázky práce kynologů při pátrání po utonulých ozřejmily mnoha funkcionářům nutnost prací tohoto typu a v souladu s tím i závažnost podpory spolupráce s dobrovolnickými organizacemi, které se touto specializací intenzívně zabývají. Výsledky spolehlivé práce psích nosů, předložené v naprosto reálné situaci bez jakýchkoli nacvičovacích tréninků, jak ve zcela neznámé sutině, tak při vyhledání utonulého v přírodním prostředí rybníka s mnoha rušivými vlivy, doslova přihlížející funkcionáře nadchly. Ani profesionální kynologové zprvu nevěřili, že by se psi v tak těsné blízkosti zvědavé labutě dokázali natolik soustředit, aby přesně lokalizovali místo nálezu. Práce psů ale byly natolik přesvědčivé, že v celkovém souhrnu dokázaly i velmi zkušené manažéry dostatečně přesvědčit o potřebnosti svého začlenění v celostátních sestavách IZS.

          

Právě v současné době, kdy se objevují silné nedostatky v dosavadním systému kvalifikačních atestací záchranných psů, odhalující nemístné politizování těchto prověrek v některých krajích, kde punc atestace obdrželi dokonce psi pouze na základě nutného zaplnění tabulkových okének, je prezentace všech poctivě dosažených výsledků velmi potřebná. Nelze v žádném případě již hazardovat se životy lidí, aby pohřešované šli hledat psi, kteří svoji výkonnost kromě zmíněné atestace již nikdy nikde nedokázali potvrdit. Prověrky psů v K9 jsou prováděny především na principech neznámých terénů bez možnosti tréninku v těchto místech. Kvalifikační posun jejich výkonů v sutinách, v terénu i na vodě je i v rozpětí jednoho roku velmi zřetelný. Další spousta práce ještě čeká ale psovody v jejich osobní – teoretické, praktické, kondiční i psychologické – přípravě, která má do profesionálně vrcholové úrovně ještě hodně daleko. Asi nejdůležitější v tomto aspektu je fakt, že si to sami dostatečně uvědomují a jsou odhodláni na sobě dále intenzívně pracovat. I závěrečný den hamerského soustředění v tomto směru ještě mnohé naznačil. Hodně přínosné seznámení s velmi zajímavým tréninkovým polygonem Báňské záchranné služby prověřilo všechny účastníky jak po stránce fyzické, tak i psychické, a stejnou měrou i všechny jejich psy. Báňský polygon byl pro všechny záchranáře absolutně neznámým pojmem a právě konkrétně tento absolvovaný je ve své oblasti absolutní špičkou. Principy variability a obtížnostních úrovní, které již důvěrně známe z oblasti výcvikových trenažérů záchranných psů, jsou v něm svým autorem promyšleně zakotveny, přesně cíleny na důlní záchranáře a dovedeny k naprosté dokonalosti. Veterinární praktická přednáška, prezentovaná na základě poznatků z několikaleté praxe na špičkových veterinárních zařízeních, jen korunovala výborné soustředění a potvrdila vysokou odbornost armádní veterinární služby. Celé soustředění bylo především ukázkou toho, jak by při dostatku dobré vůle všech zainteresovaných funkcionářů mohl opravdu skvěle fungovat IZS v praxi.