SRPNOVÁ INFERNA

Při noční jízdě lesem opouští přede mnou jedoucí audinu vajgl z otevřeného okna elegantním obloukem ukončujícím kuřácký zážitek řidiče a riskantně zapadá do vyprahlého okraje lesa. Idiot…

Na podobně bezbřehou nezodpovědnost jsme narazili při akci prohledávání náročného terénu pro prověrku plošných prací. V blízkosti historických zřícenin se pod strmou strání na břehu řeky ukrývá dosud využívaný romantický kemp prvorepublikové trampské osady. V jeho těsném sousedství probíhaly zkoušky terénního vyhledávání a při práci třetího psa po třech hodinách naší činnosti nenápadně vyšlehly z velmi nedbale uhašeného ohniště nesmělé plamínky vyvolané velice mírným průvanem podél řeky. Bez postřehu pozorné figurantky Hedviky by se oheň určitě brzy nekontrolovaně rozhořel a následky raději nedomýšlet. Kolik šílených hektarů lesů již v letošním létě oheň strávil. Přitom v tomto zapadlém tábořišti od rána žádný tramp nebyl, ohniště muselo být v provozu předešlý den. Při četnosti požárů tohoto léta a množství varovných upozorňování ve všech médiích je chování takto bezohledných lidí naprosto nepochopitelné. Naproti tomu stojí obrovské úsilí hasičů a záchranářů při neštěstích podobného charakteru. I poslední dva naše praktické zásahy v srpnu měly za cíl bezpečně prověřit přítomnost či nepřítomnost osob ve zřícených budovách zničených požárem. Důvody vzniku požárů jsou v šetření policie, takže je zbytečné o nich spekulovat. Podstatné je vždy bez ohledu na výši škody, podaří-li se ohrožené osoby včas evakuovat. Přes nesmírné úsilí obětavých hasičů, policistů a dalších záchranářů se občas stane, že se to nepodaří a v ohrožení jsou i životy zachránců. Účast kynologů na těchto zásazích většinou bývá téměř bez rizika, ale pro definitivní ukončení případu je naprosto nezbytná. Bez neomylného psího čichu nelze dostatečně některé situace prověřit a celý případ uzavřít. Ovšem nelze jej zodpovědně uzavřít bez čichu přesně a správně nasměrovaného výcvikem ke srozumitelné komunikaci mezi psem a psovodem. Největším problémem v složitějších situacích jsou právě tzv. „falešná značení“, to znamená místa, která pes označí z hlediska nálezu jako pozitivní, ale kde se žádná osoba nenachází. Jak k tomu může dojít? Každopádně se téměř ve všech případech jedná o ne zcela dokončený výcvik psa ve vyhledávání pohřešovaných osob. Může k tomu někdy dojít i z několika různých důvodů, ale důvody je nutno vždy hledat v systému výcviku. Pes, který označí nesprávné místo bez osoby, by neměl být již k praktickému zásahu připuštěn. Jedná se o psa, který je možná velmi nadějný pro tuto práci, ale dosud není výcvikově dotažen do spolehlivosti. Jeho předčasným použitím mu můžeme z hlediska výcvikové perspektivy jenom ublížit. Ale jak se do elitní sestavy speciálně vycvičených psů vlastně dostal? Jednoduše proto, že sice bezvadně splnil podmínku výběru, která však byla pouze jednorázová a navíc z hlediska pachové obtížnosti naprosto nedostatečná. A to i přesto, že iniciátoři a pořadatelé těchto výběrů se snaží ze všech sil o jejich co nejvyšší kvalitu. Jednoduše řečeno, možná nemají s oblastí pachů dostatek zkušeností, možná mají jiné osobní důvody. Faktem však zůstává, že v poslední době se již dlouho nenašel nikdo, kdo by se touto tématikou chtěl opravdu vážně zabývat. Musel by totiž začít tím, že by svolal nejkvalifikovanější odborníky k jednomu stolu a požádal je o aktivní spolupráci. Těmi odborníky musí být především všichni mezinárodní rozhodčí IRO, kteří si dnes již dostatečně uvědomují, že česká záchranářská kynologie se momentálně propadá na dno světové výkonnosti. A k tomu, aby se dokázala dostatečně razantně ode dna odrazit, může přispět jen důkladná analýza všech nedostatků současné záchranářské kynologie. Všichni mezinárodní rozhodčí si ze srdce přejí, aby se čeští kynologové opět dostali do popředí světové záchranařiny tak, jako tomu bylo ještě před nedávnem…

  

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM, řekl klasik a je tomu tak i v oblasti praktických zásahů záchranářských kynologů. Udělejme právě v současné době, kdy to je nejvíce potřeba, pro zlepšení situace maximum. Ať vždycky pracují ti nejpovolanější, ať jsou k vyhledávání mrtvých pohřešovaných osob vysíláni ti, kteří jsou pro tuto činnost trénovaní a důkladně prověření.