EXPEDICE PŘÍBOJ

Červencová expedice absolvovaná členy K9 ve spolupráci s organizací Sirius proběhla navzdory tropickým teplotám jako skvěle připravená tréninková exkurze po sutinách někdejší Jugoslávie.

A rozhodně nutno říci, že žádná absolvovaná sutina, ať již přírodní nebo trenažérová, nebyla ztrátou času. Tréninkové možnosti slovinských záchranářů jsou velmi dobré a výsledky docilované Slovinci v posledních letech na mezinárodní úrovni to jen potvrzují. Vysoká komplexní podpora státních orgánů Integrovanému záchrannému systému přináší zcela logicky své ovoce. Centrální trenažér v Igu je koncipován pro všechny odbornosti obsažené v IZS a všem také přináší skvělé příležitosti odborného růstu. Příležitostmi pro kynology se řadí do špičky záchranářské odbornosti v celosvětovém měřítku, úkryty v několika odlišných prostorech jsou do detailu promyšleny a nabízejí při dobrém vedení spolehlivý odborný růst. Vzpomínka na WM 2000, které se zde konalo pod přímou záštitou prezidenta Slovinské republiky, evokuje nejen srovnání se současným stavem, ale i vzpomínky na oficiální galavečer, pořádaný tehdy v ljubljanském sídle prezidenta jako kouzelná zahradní slavnost. Odstup 18 let od té doby jen rozšířil výcvikové možnosti kynologů o další technické vymoženosti areálu. Na tomto místě by se dal absolvovat celý týden, který by každý den přinášel něco výcvikově přínosného. Závěrečný trénink Expedice Příboj však byl pro další období úplně poslední, podle slov přítomného viceprezidenta FCI Marka Bručana bude areál až do září zcela uzavřen, bude zde totiž probíhat příprava a částečná přeměna trenažéru pro WM IRO, které se tady v září 2018 bude konat.
          
Neméně zajímavé ale byly tréninky K9 i v dalších nabídnutých prostorech, které místní záchranáři běžně využívají. Obrovský komplex lomu s drtírnou kamene působil impozantně již svou rozlohou a jeho přínos nebyl rozhodně jenom ve složitosti pohybu po něm. Obsahoval úkryty v celé škále obtížnosti, takže jej mohli dostatečně využít i nejmladší účastníci expedice. Velmi zajímavé prostory nabídla i kompletně celá opuštěná vesnice v Chorvatsku, která sice působila poněkud pochmurným dojmem, ale i tyto přírodní rozvaliny měly velmi zajímavou nabídku úkrytů. Jenom je člověku trochu líto těch kdysi nádherných staveb, které se nezadržitelně rozpadají a příroda je zvolna pohlcuje. Do tropického chorvatsko-slovinského seriálu sutin podle scénáře K9 a Siria ale zapadaly velmi dobře. Se zázemím cvičiště na okraji slovinského Koperu, který býval kdysi největším obchodním přístavem, bylo možno podle tohoto scénáře vyrážet po libosti do sutin nebo do slaných vln Jadranu. Vyhřátá hladina Jadranu fungovala jako fantastický relaxátor po celodenní zátěži jak pro psy, tak i pro psovody. Hostitelská organizace v Koperu právě slavila 25 let své existence a s vrozeným jižním temperamentem připravila celému okolí další zážitkovou noc, když předešlá byla ve znamení několika vydatných bouří. Oslavná soutěž na výročí 25 let se nesla samozřejmě především ve znamení žertovných disciplín, ale nijak nesnižuje hodnotu vítězství nejmladšího účastníka této mezinárodní soutěže Vojtěcha Ryšky, který v nejmladší kategorii bojoval za slávu K9 Rescue CZ ze všech sil. Internacionalita obdivuhodně početné soutěže tak jen završila mezinárodní účast celé Expedice Příboj, která se určitě stala týdnem nezapomenutelných vzpomínek nejen pro Vojtu s welšem Venouškem, ale i pro všechny ostatní účastníky z K9 i Siria.