70 LET ZKUŠENOSTÍ

Zkušenosti a šikovnost si ani v této době, v níž na mnoha frontách vládnou peníze a korupce, nekoupíš. V kynologii to platí bezezbytku, zaplaťpámbu.

Jeden z nejzkušenějších členů Horské služby, dlouholetý šéf výcviku lavinových psů ČR, člen K9 Rescue CZ a rozhodčí výkonu záchranných psů, Mistr sportu Karel Novák se ve čtvrtek 21. června 2018 v dokonalé svěžesti dožil jubilea 70 let. Jeho jméno zůstává nesmazatelnou legendou historie výcviku lavinových psů. Měl jsem tu čest spolupracovat s ním již před mnoha lety, byli jsme společně s Mirkem Zábranským i zakládajícími členy SZBK, prožili jsme spolu celou řadu akcí, u kterých jeho přítomnost vždy zaručovala po odborné stránce nejvyšší kvalitu. Všichni členové K9 Rescue CZ se v hluboké úctě sklánějí před jeho dosaženými výsledky a považují si za čest být v jedné organizaci s takovou osobností. Věřím, že dvě společné akce letošního roku budou mít ještě velmi mnoho dalších pokračování, celá řada mladších členů ještě dychtivě očekává jeho další podnětné odborné besedy. Zároveň kromě pevného zdraví mu přejí ještě dlouhou řadu nádherných chvil mezi nejlepšími přáteli, psy a koňmi, kteří jsou jeho celoživotní láskou.