NĚMECKÁ DŮKLADNOST

Zranění italské kolegyně Astrid Laner v důsledku způsobilo, že jsem již podruhé letos zaskakoval v pozici náhradního rozhodčího, tentokrát v německém Bad Berka.

Cesta na 500 km dlouhé trase proběhla díky dálnicím relativně rychle a bez problémů, přestože pět hodin jízdy rozhodně není nic k závidění. Cíl však byl pro mne velmi lákavý především možností srovnání po devatenácti letech, kdy jsem v Bad Berka posuzoval poprvé. Tehdejší pohrobci východoněmeckého režimu ještě bojovali s novými podmínkami ve sloučeném Německu a hlavně v nově se formující organizaci IRO. Území sousedního kraje Suhl bylo našim jihočeským kynologům důvěrně známé z tehdejších tzv. družebních utkání, kdy jednotlivé svazarmovské organizace měly přiděleny družební partnery, např. Schmalkalden nebo Sonnenberg. Vzpomínky v myslích jejich účastníků sice už dávno přikryl prach navršených roků, ale úplně vymazat je pochopitelně ani čas nedokázal. Pod vedením dlouholetého předsedy Jč. kraje Ferdy Rittera se tato utkání družstev stala doslova nezapomenutelnými, jako ostatně všechny akce, na kterých se tento neúnavný funkcionář a rozhodčí pro tehdy všechny platné zkušební řády nějak podílel. Od prvních kontaktů s ním se stal mým nedostižným vzorem nejen jako rozhodčí, ale i jako organizátor nejrůznějších soutěží a přeborů. Dnes je sice jen naším formálním čestným členem, ale úcta k jeho celoživotnímu přínosu čs. a později i české kynologii v mém osobním postoji k němu nemůže nikdy vyblednout.

Vzpomínky jsou krásná věc, ale srovnávat podmínky mého posuzování v Bad Berka při krystalizování nové mezinárodní organizace IRO před lety s podmínkami současné členské organizace je téměř nemožné. Nádhera současného prostředí sportovního areálu, ubytovací penzion s rozlehlými pozemky pro pěstování lamy alpaky a dalších zvířat a hlavně pak organizační zajištění s rozpisem klapajícím s německou důkladností na minutu přesně jen dokreslovala průvodní dojem, že tady pořadatelé nouzí o finance rozhodně netrpí. Však také téměř šedesátka účastníků z dvanácti států, včetně Finska, Turecka a Ruska, avšak tentokrát bohužel bez jediného českého závodníka, si rozhodně neměla na co stěžovat. Dostupnost všech terénů, ideální zázemí centra akce, pohostinnost pořadatelů s celodenními švédskými stoly v centru areálu a perfektní průběh akce nemohly žádnému z účastníků narušit náladu ani v náznaku. Jen tropické počasí letošního léta dávalo psům i lidem dost zabrat. Přesto byly k vidění i na poslušnosti, která bývá počasí nejvíce poplatná, velmi pěkné výkony. Z hlediska bodových hodnot jim kraloval velký knírač Tschini švýcarského psovoda Claudia Bötschiho, který docílil fantastických 98 bodů. Na posuzování se tentokrát kromě tří delegovaných rozhodčích částečně podíleli i dva kandidáti na nové rozhodčí IRO – Franz Jansen z Belgie a Češka Pavla Foltýnová, kteří již před třemi měsíci prošli testy a prvním výběrem před komisí a v současnosti hospitují. V Bad Berka je školil Pavel Šabacký v plošných pracích, ale měli možnost se zúčastnit i stop s Jaroslavem Sedlákem a sutin s japonskou rozhodčí Kaori Ošimou. Věřím, že i tato velmi příjemná, úspěšná a perfektně fungující akce přispěla svým dílem k jejich odbornému růstu a že i tito dva kandidáti budou důstojnou posilou sboru rozhodčích IRO.