TVRDÁ ROMANTIKA

Terénní vyhledávání je v našich zeměpisných podmínkách nejčastějším způsobem využití záchranných psů při pátrání po pohřešovaných osobách v přírodních terénech.

     
Zkušební řády v této oblasti vyžadují podle stupně zkoušek více či méně nepřehledné terény hustě pokryté vegetací stromů, keřů a dalších rostlin. Ve třetích stupních, které jsou již nominační pro použití v praxi, musí být terén co nejrozmanitější a natolik neprostupný, aby rozhodně vylučoval možnost náhodného vizuálního nálezu. Svou rozsáhlostí pak při splnění těchto požadavků způsobuje, že jsou při těchto prověrkách úspěšní jen ti skutečně velmi dobře pohybliví psi s dostatkem temperamentu a hlavně výraznou pracovní náruživostí. Jen takový potenciál zajišťuje, aby psovod po skončení práce ve vytyčeném terénu mohl s jistotou prohlásit, že přidělený terén předává čistý, tedy bez nálezu. Současný trend těchto terénních prací vyžaduje většinou práci na základě přidělených souřadnic, které vymezují samostatný pracovní prostor každému jednotlivému psovodovi. Dříve populární rojnice jsou dnes při pátracích akcích již na ústupu a využívají se spíše sporadicky. Podle konkrétní situace jsou někdy vhodné, ale s neustálým vývojem techniky a pronikáním GPS do běžného výcviku již nemusí vedoucí akce čekat na příjezd všech avizovaných pátračů, ale může přidělovat úseky podle souřadnic každému samostatně ihned po příjezdu. Samozřejmě v přípravě trvá delší dobu, než je pes na takové výcvikové úrovni, aby se mohl náročných pátracích akcí zúčastnit a ani psovod nemůže být do takové akce povolán bez náležitých zkušeností s touto technikou. Ještě mnohem náročnější jsou prověrky, které předepisují nejen terény se živými osobami, ale ukrývají i cadavery. Právě v takové úrovni podstoupili členové K9 prověrku v nedělním tropickém dni počátku května. Proběhla v sice nádherném, velmi romantickém, ale pro psovody téměř zničujícím prostředí rozeklaného podhůří Blanského lesa. Prudké zarostlé stráně v hrozivém vedru dávaly v reálu zabrat hlavně psovodům, kteří se vzhledem k příkrosti svahů při jejich zdolávání jen velmi těžko drželi na nohách. Potěšitelná byla především skutečnost, že psi, kteří zde prokázali vynikající kondici, dokázali odolat i blízkosti nesmírně lákavého říčního toku. Výsledkem náročné akce byly tři splněné limity prověrek třetího stupně, které úspěšné psovody katapultovaly do sestavy psovodů pro praktické zásahy. Jestliže o týden dříve děkovali členové K9 vedoucí akce Iloně za bezchybnou expedici na lomu Amerika, tentokrát si pochvalné mručení nejvyššího kalibru vysloužila organizátorka Tamara s ideálním zázemím poskytnuté chaty Eonu. Díky, Tamaro, a samozřejmě úspěšným psovodům ve vrcholovém výcviku mohutná gratulace…