VODNÍ AMERIKA

Duše pravověrných trampů jsou na mnoha místech v naší zemi doslova fascinovány. Přírodní krásy poskytují úchvatné a nevídané zážitky.

K9 není ničím vázána k jednomu centrálnímu místu, takže její tréninky křižují republiku ve všech směrech a bez ohledu na vzdálenosti. Jedním z cílů se opět po roce stala tzv. Expedice Amerika 2018, která se ve spojení s plnou organizační pravomocí vedoucí akce Ilony stala pro všechny zúčastněné naprosto výjimečným zážitkem. Pestrá náplň tréninků prodlouženého květnového víkendu si svou exkluzivitou rozhodně nezadala s již dříve absolvovanými vícedenními pobyty. Romantika kouzelného bývalého lomu přes tréninky na balvanité souši s pokračováním prohledávání nádherně průzračné vodní hladiny a posléze i temných štol ve skalním masívu gradovala návštěvou Koněpruských jeskyní a dalšími aktivitami. Patřilo mezi ně nejen slaňování na kolmých skalních stěnách, ale i naprosto profesionální kurz první pomoci pod širým nebem. Milým překvapením byla i krátká improvizovaná oslava 44. narozenin instruktorky Hedviky. Stěžejním tréninkovým úkolem této naprosto výjimečné akce bylo ale prohlubování pracovních zkušeností lidí i psů při pátrání po cadaveru pod vodní hladinou. Pro ztížení tréninku připravila příroda pachovou nástrahu v podobě uhynulého divočáka ležícího již několik dní na mělčině. 
     
Náročnost této disciplíny nespočívá jenom ve vyhledání utonulé osoby, ale především v její konkrétní dislokaci. Přesnost výpočtu polohy utonulého je pro spolupráci kynologů s potápěči naprosto zásadní a doslova limitující. Co nejpřesnější vymezení polohy utonulé osoby pak určuje v návaznosti i dobu práce policejních potápěčů na dně. Množství faktorů ovlivňujících přesnost těchto výpočtů pak rozhodně nelze dokonale zpracovat na základě jednoho teoretického kurzu, ale vyžaduje především hodiny tréninků praktického provádění. Jedná se o jednu z nejnáročnějších disciplín v oblasti záchranářského výcviku psů, ale rovněž i jednu z nejpotřebnějších, při níž jsou kynologové s dobře vycvičenými psy ve službě společnosti naprosto nenahraditelnými. Práce s cadaverem na vodní ploše je proto v K9 Rescue CZ prioritou tréninkových náplní celého letního výcvikového období.