Člen International Search and Rescue Dogs Organisation

  K-9 RESCUE CZ sdružuje ve svých řadách kynology se zájmem o záchranářský výcvik. Její členové hledají pohřešované živé i mrtvé osoby v sutinách domů, v lavinách a v přírodních terénech i ve vodě pomocí speciálně cvičených psů.

 K-9 RESCUE CZ brings together cynologists interested in rescue training. Its members search for missing living and dead people in the rubble of houses, avalanches and inaccessible natural terrains and in the water using specially trained dogs.

Ve jménu člověka…

K-9 RESCUE CZ vznikla odchodem některých členů z Jihočeské záchranné brigády kynologů. Historické základy této organizace spadají do roku 1972 a k tomuto odkazu se členové hrdě hlásí. Absolvovali již řadu velmi úspěšných zásahů v praxi v tuzemsku i v zahraničí. Psovodi této organizace zasahovali na misích po zemětřesení v Turecku, v Indii i na Taiwanu a mají na svém kontě i několik zachráněných lidských životů. Jejich psi jsou cvičeni pro vyhledávání živých osob, ale také cadaverů, což je staví do čela světové výkonnosti. Spolehlivě pracují v sutinách, v lavinách, v přírodních terénech, na stopách i ve vodě při vyhledávání utonulých osob. Psovodi K-9 Rescue CZ jsou připraveni k pomoci na požádání záchranných složek či soukromých osob kdekoliv na území Jihočeského kraje, v celé České republice i za jejími hranicemi.

Úspěch záchranáře závisí na dokonalé souhře lidského mozku a psího čichu.

 In the name of man…

K-9 RESCUE CZ was created by the division of the South Bohemian Brigade of Cynologists into two parts. The historical foundations of the organization date back to 1972, and the members proudly endorse this legacy. They have already undergone a number of very successful interventions in practice at home and abroad. The handlers of the organization intervened on earthquake missions in Turkey, India and Taiwan, and have also saved several lives. Their dogs are trained to search for living people, but also cadavers, which puts them at the forefront of world performance. They work reliably in rubble, avalanches, in natural terrain, on footprints and in the water to search for drowned persons. K-9 Rescue CZ handlers are ready to assist on request of rescue services or private persons anywhere in the South Bohemian Region, throughout the Czech Republic and beyond.

The rescuer’s success depends on the perfect interplay of the human brain and the dog’s sense of smell.