Zkušební řád K-9 Rescue CZ obnáší soubor 22 zkoušek, zahrnujících všechny směry výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, na vodních plochách a ve stopách. Prověřuje rovněž úroveň vycvičenosti psů při hledání živých i mrtvých osob. Základním požadavkem na práci psa je jeho temperament, ochota a radost z výkonu.

Zkušební řád K-9 Rescue CZ obnáší čtyři druhy sestav poslušnosti:

– pro první stupně zkoušek ZP, TV a ZS,
– pro druhé stupně ZP, TV a ZS a třetí stupeň ZP,
– pro lavinové zkoušky všech tří stupňů,
– pro vodní zkoušky všech tří stupňů,
– BEZ POSLUŠNOSTI jsou zkoušky Cadaver, PJ, ZL, TV3, ZS3

Disciplina poslušnosti – všechny sestavy

 • Pro všechny cviky poslušnosti platí, že začínají a končí v základním postoji.
 • Povoleny jsou povely ústní i pokynové, avšak pouze tehdy, jsou-li použity oba současně. Pokud je mezi nimi pauza, jde o další povel. Jméno psa platí vždy jako povel navíc.
 • Mezi jednotlivými částmi cviků je psovod povinen dělat zřetelné pauzy (asi 3 s), nutné k posouzení dané části cviku.
 • Fyzický kontakt (pomoc) psovoda se psem při kterémkoli cviku disciplíny poslušnosti znamená anulaci cviku.
 • Přesuny mezi jednotlivými cviky se posuzují v souvislosti s následujícím cvikem.
 • Rušivý hluk včetně střelby ze startovací pistole probíhá u cviku č. 4.

Bodové hodnoty poslušnosti ZP1, TV1, ZS1

1 Skok daleký 100 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam 10 bodů
3 Šplh 160 cm (překážka typu A) tam 10 bodů
4 Kladina s náběhovými prkny tam 10 bodů
5 Vodorovný žebřík tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky tam 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
9 Roura pro plazení tam 10 bodů
10 Vysílání na cíl na 30 kroků  +  přivolání tam-zpět 10 bodů

Bodové hodnoty cviků ZP2, ZP3, TV2, ZS2

1 Skok daleký 150 cm tam 10 bodů
2 Skok vysoký 80 cm tam-zpět 10 bodů
3 Šplh 180 cm (překážka typu A) tam-zpět 10 bodů
4 Kladina s náběhovými prkny tam-zpět 10 bodů
5 Vodorovný žebřík tam 10 bodů
6 Kladina vysoká se žebříky tam-zpět 10 bodů
7 Pohyblivá lávka na sudech tam 10 bodů
8 Kladina se sklopným bodem tam 10 bodů
9 Plazení psa (se psovodem nebo sám) tam 10 bodů
10 Vysílání na cíl s přivoláním tam-zpět 10 bodů

Bodové hodnoty poslušnosti LP1, LP2, LP3

1 Chůze psa ve stopě psovoda na lyžích 30 bodů
2 Průchod rušnou skupinou bez vodítka 10 bodů
3 Polohy psa u nohy psovoda bez vodítka 10 bodů
4 Štěkání psa na rozkaz vleže před psovodem 10 bodů
5 Plazení psa (se psovodem nebo sám) 10 bodů
6 Vysílání psa na cíl (skútr, saně) s přivoláním 10 bodů
7 Aport (čepice, rukavice), odhozeného pořadatelem 10 bodů
8 Odložení psa (psovod 30 kroků od psa – ve skupině) 10 bodů
 • Cvik č. 1 se provádí na lyžích mimo prostor pro poslušnost, cviky č. 2-8 jsou již prováděny bez lyží.
 • Rušivé hluky probíhají po celou dobu průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony), s výjimkou střelby (startovací pistole ráže 6 mm), která se provádí při cviku č. 1.
 • Chůze psa ve stopě lyží psovoda při zkoušce LP1 je 100 m, v LP2 se provádí na 200 m a v LP3 na 300 m.

Bodové hodnoty cviků poslušnosti VP1, VP2, VP3

1 Sledování trasy člunu (psovod ve člunu) 30 bodů
2 Průchod rušnou skupinou bez vodítka 10 bodů
3 Polohy psa u nohy psovoda bez vodítka 10 bodů
4 Štěkání psa na rozkaz před psovodem 10 bodů
5 Plazení psa (se psovodem nebo sám) 10 bodů
6 Vysílání psa na cíl na 30 kroků s přivoláním 10 bodů
7 Aport lana s uzlem odhozeného pořadatelem 10 bodů
8 Odložení psa (psovod ve skupině) 10 bodů
 • Rušivé hluky probíhají po celou dobu průchodu skupinou v bezprostřední blízkosti a musí být dostatečné intenzity (sirény, zvony), s výjimkou střelby (startovací pistole ráže 6 mm), která se provádí při cviku č. 1.
 • Sledování trasy člunu při zkoušce VP1 je 100 m, při VP2 se provádí na 200 m a při VP3 na 300 m.

Rozvržení zkoušek

ZKOUŠKA VSTUPNÍ

K9 ZZ – zkouška záchranářské způsobilosti

ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ

K9 ZP1 – 1. stupeň zkoušky záchranných prací

K9 LP1 – 1. stupeň zkoušky lavinových prací

K9 VP1 – 1. stupeň zkoušky vodních prací

K9 TV1 – 1. stupeň zkoušky terénního vyhledávání

K9 ZS1 – 1. stupeň zkoušky záchranného stopování

ZKOUŠKY VYŠŠÍ

K9 ZP2 –  2. stupeň zkoušky záchranných prací

K9 LP2 –  2. stupeň zkoušky lavinových prací

K9 VP2 – 2. stupeň zkoušky vodních prací

K9 TV2 – 2. stupeň zkoušky terénního vyhledávání

K9 ZS2 – 2. stupeň zkoušky záchranného stopování

ZKOUŠKY SPECIÁLNÍ

K9 ZP/C – zkouška záchranných prací Cadaver

K9 LP/C – zkouška lavinových prací Cadaver

K9 VP/C – zkouška vodních prací Cadaver

K9 TV/C – zkouška terénního vyhledávání Cadaver

K9 PJ      – zkouška pohotovostní jednotky

K9 ZL      – zkouška záchrany z ledu

ZKOUŠKY VRCHOLOVÉ

K9 ZP3 – zkouška záchranných prací 3. stupně

K9 VP3 – zkouška vodních prací 3. stupně

K9 LP3 – zkouška lavinových prací 3. stupně

K9 TV3 – zkouška terénního vyhledávání 3. stupně

K9 ZS3 – zkouška záchranného stopování 3. stupně

Všeobecné pokyny pro zkoušky

 1. Zkoušky záchranných psů jsou dokladem úrovně vycvičenosti jednotlivých psů v daném směru záchranářského výcviku.
 2. Zkoušky se konají jako sportovní akce spolku K-9 RESCUE CZ s možností účasti kynologů ze všech organizací a složek bez omezení.
 3. Zkoušky se mohou konat v průběhu celého roku, nelze je však konat, pokud není možné zaručit regulérnost výkonů.
 4. Zkouška je splněna při dosažení sedmdesáti procent dosažitelných bodů v každé disciplíně a současně při nalezení všech živých hledaných osob a cadaverů. 
 5. Průkaz původu není podmínkou účasti při zkouškách, neomezuje ani velikost psa či plemeno, musí však v den konání zkoušek být dovršen minimální věk 12 měsíců.
 6. Vyššího stupně zkoušky nebo opakování stejné či jiné zkoušky se může pes zúčastnit kdykoliv.
 7. Háravé feny se mohou akcí zúčastnit, musí se však držet odděleně. Vstoupí-li psovod s háravou fenou vědomě do prostorů pro akci, je diskvalifikován. Nemocní nebo zranění psi, kojící feny nebo feny ve druhé polovině březosti se akcí nesmějí zúčastnit.
 8. Minimální počet pro konání zkoušek jsou 3 psovodi, maximální je 6 psovodů na 1 den a 1 rozhodčího.
 9. Pořadí disciplín určuje rozhodčí, pořadí psovodů se losuje.
 10. Vedoucí zkoušek je zodpovědný za zajištění terénů, regulérnost pomocníků, všech  pomůcek pro konání akce a správnost dokumentace (soupiska účastníků, výsledková listina, záznamy v pracovních knížkách).  
 11. Rozhodčí je plně zodpovědný za regulérní průběh akce a kompletní dokumentaci. Posuzuje na základě delegace pověřeným funkcionářem K-9. Při plnění své funkce je povinen se plně koncentrovat na posuzování. 
 12. Rozhodčí v 1 dni smí posoudit max. 6 psů a nesmí posoudit svého vlastního psa. Rozhoduje o případném zrušení akce z hlediska nezpůsobilosti terénů (náhlá změna počasí apod.).
 13. Soupiska účastníků je předložena rozhodčímu před zahájením akce pro kontrolu registračních údajů (čísla čipů, reg. čísla psů bez pp). 
 14. Pro malá plemena (do 45 cm výšky) platí úprava zkušebního řádu: skok daleký 50 cm, skok vysoký 40 cm, šplh 160 cm, člun pro vlečení se zátěží do 30 kg.  
 15. Pracovní knížku odevzdá psovod před zahájením akce. Potvrzení o vykonané zkoušce mu do ní zaznamená rozhodčí při splnění limitu zkoušky.
 16. Psovodi nastupují ke startu v oděvu s označením členské organizace. Během akce se podřizují pokynům rozhodčího a vedoucího akce. Každou disciplínu začínají i ukončují hlášením v základním postoji se psem na vodítku. 
 17. Figuranti při všech akcích jsou ustrojeni v oděvech, které splývají s okolím a nesmějí mít u sebe telefony.
 18. Na speciální práce nastupují psovodi s dlouhými rukávy a nohavicemi, s přilbou, rukavicemi a pevnou obuví.  
 19. Na vodní práce je psovod vybaven neoprénem nebo záchrannou plovací vestou, stejně jako všichni pořadatelé ve člunech.  
 20. Při nočních pracích smí psovod používat pouze čelovou svítilnu. Pes je na obojku pod krkem vybaven stejnou svítilnou, aby zajišťovala jeho bezpečný pohyb terénem. 
 21. Použité úkryty v sutině mohou být použity opakovaně. Pokud nejsou znovu použity, musí zůstat pootevřené. aby je další pes mohl dostatečně prozkoumat. Naopak všechny dosud nepoužité úkryty musí být uzavřeny. 
 22. Nalezený figurant ihned po svém vyproštění z úkrytu opouští podle pokynů rozhodčího nebo vedoucího akce prohledávaný prostor. 
 23. Při nenalezení některé osoby nebo vzorku lidského pachu není zkouška splněna. Pes obdrží hodnocení ve známce „chybně“.
 24. Při falešném označení úkrytu, ve kterém se figurant nenachází, je práce týmu ukončena s hodnocením „chybně“.
 25. Záchranná četa je max. tříčlenná vč. vedoucího terénu nebo akce, pohybuje se za psovodem a její způsob pohybu určuje rozhodčí. 
 26. Pojištění musí mít psovod uzavřeno úrazové pro svoji osobu a na škody způsobené svým psem.