K9 Rescue CZ cvičí své psy především pro využití v praxi. Ve spolupráci s policií a hasiči, ale i na základě prosby lidí pohřešujících své blízké, se již zúčastnili mnoha pátracích akcí.

Zásahová pohotovostní jednotka K9 Rescue CZ je sestavena z momentálně nejlépe připravených psů. Sestava šesti psovodů je průběžně stále aktualizována na základě jejich kvalifikace, zdravotního stavu a současné kondice. Kvalifikační prověrky jsou podmíněny úspěšným zvládnutím požadavků na vyhledávání osob zavalených v sutinách, ztracených v terénu nebo zasypaných v lavině. Psovodi jsou rovněž aktivně připravováni i v oblasti cadaveru, tedy vyhledávání osob, které již nežijí, např. pátrání po utonulých. Psovodi procházejí i soustavnou teoretickou odbornou přípravou. Aktuální sestava pohotovostní jednotky K9 Rescue CZ je inovována přibližně dvakrát za rok a je složena ze dvou zásahových trojek plus tzv. rezervy. Při vysílání psovodů na praktický zásah jsou vysíláni členové těchto dvou zásahových trojek přednostně.