Po mezinárodním mítinku IRO před Vánoci 2018 byl čtyřmi mezinárodními rozhodčími z České republiky publikován společný názor na aktuální situaci, který jistě stojí za pozornost.

V současné složité době si všichni čtyři čeští mezinárodní rozhodčí, ale i mnozí zkušení kynologové všech pěti záchranářských organizací, uvědomují stav současné záchranářské kynologie v ČR. Ocitá se na pokraji hluboké krize, a to nejen z pohledu výkonnosti v mezinárodním měřítku, ale především z pohledu vnitřních výkonnostních hodnot a personálních vztahů. Zapsané spolky, které fungují na nekomerčních principech a na základech svobodné dobrovolnosti, nemohou být spokojeny se situací, kdy spolu nekomunikují a uzavírají se do sebe.  Je to výsledkem osobních ambicí a naprosto špatné politiky některých funkcionářů. Přestože mnozí řadoví členové se mezi sebou bezproblémově stýkají a mísí na společných trénincích, není výsledek uspokojivý. A to proto, že tyto komunikace nejsou oficiální, prakticky jsou často v rozporu s přáním jejich vedení. Pojďme společně něco udělat pro to, aby se tyto poměry změnily, abychom se na mezinárodních akcích nemuseli stydět za výsledky českých reprezentantů, aby se zkrátka vrátily ještě nedávné slavné doby české záchranařiny, kdy čeští reprezentanti patřili k nejobávanějším soupeřům a názor každého českého zástupce v mezinárodních komisích a srazech byl považován za názor odborníka ze země s největší záchranářskou tradicí. Právě v současné době je pro nastavení správného směru záchranářské kynologie ten nejvyšší čas. Co se pro to dá zatím nezávazně udělat? Především sezvat k jednomu stolu všechny rozhodčí ze všech pěti nekomerčních organizací, začleněných ve světové organizaci IRO a vyslechnout si jejich odborný názor. Za druhé sezvat k jednomu stolu zástupce všech těchto organizací (vedoucí a výcvikáře) a domluvit jasná pravidla slušné spolupráce a komunikace mezi nimi. Pokud se tyto dva body podaří co nejrychleji uskutečnit, bude určitě nastolena správná cesta ze současné krize. Všichni čtyři čeští mezinárodní rozhodčí jsou o tom hluboce přesvědčeni a věří, že mezi záchranářskými kynology se napříč členstvím najde dostatek soudných psovodů, kteří to cítí stejně a touží po radikálním zlepšení. Zapomeňme na všechny předsudky a trapné žabomyší války, které dnes „kralují“ ve vztazích většiny kolektivů, a pojďme opět prioritně cvičit psy pro záchranu lidských životů…