V každém odvětví lidské činnosti by měla být pevně stanovena pravidla, vyjadřující stupeň úspěšnosti každého jednotlivce. Jsou motivující a jejich plnění přináší velmi potřebný pocit uspokojení z dobře vykonané práce. 

Výkonnostní třídy a vyznamenání

Výkonnostní kvalifikace psovodů se v organizaci K-9 Rescue CZ dělí na část „praktickou“, oceňující výsledky dosažené při praktických zásazích, a část „sportovní“, oceňující úspěchy soutěžní.

PRAKTICKÁ ČÁST

Za úspěšný praktický zásah s vlastním psem vedoucí k přímé záchraně lidského života může vedení K9 Rescue CZ udělit psovodovi nejvyšší vyznamenání

ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ

SPORTOVNÍ ČÁST

Při udělování výkonnostních tříd je u jejich stupňů stanoven obrácený postup, než u zkoušek z výkonu. Výkonnostní třída 3. stupně je tedy nejnižší, následuje vyšší 2. stupeň a potom 1. stupeň. Psovod, který je držitelem 1. třídy, může být při mimořádném vítězství oceněn nejvyšší mistrovskou třídou s titulem mistra sportu.

III. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA je udělována na základě osobního složení deseti záchranářských zkoušek. V tomto počtu musí být obsažena některá postupka, tj. absolvování prvního až třetího stupně libovolného záchranářského směru s jedním psem.

II. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA je udělována po složení 20 záchranářských zkoušek. V tomto počtu musí být obsažena postupka v sutinových záchranných pracích a navíc musí soupis složených zkoušek zahrnovat dva různé záchranářské výcvikové směry v nestanoveném poměru.

I. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA vyžaduje osobní složení 30 záchranářských zkoušek a další, tedy druhou postupku, tzn. absolvování 1. až 3. stupně zkoušek v některém dalším záchranářském výcvikovém směru.

MT – MISTROVSKÁ TŘÍDA (s udělením titulu Mistr sportu) jako nejvyšší kvalifikační ocenění ve sportovní záchranářské kynologii je udělována psovodům z řad držitelů 1. VT za mimořádný výsledek (vítězství v českém či mezinárodním mistrovství záchranných psů). Udělení této třídy není nárokové, ale opravňuje držitele k posuzování výkonů záchranných psů, tedy k plnění funkce rozhodčího.

O udělení kterékoli výkonnostní třídy rozhoduje vedení K9 Rescue CZ na základě návrhu hlavního výcvikáře organizace.

ŠAMPIONÁT ve výkonu záchranných psů

Při akcích podle nejvyšších stupňů může rozhodčí na základě umístění ve známkách „výborná nebo velmi dobrá“ udělit vítězi certifikát CACT, tj. čekatelství šampionátu ve výkonu záchranných psů. Získáním tří certifikátů CACT splňuje pes podmínky k obdržení titulu

ŠAMPIONA ČESKÉ REPUBLIKY VE VÝKONU ZÁCHRANNÝCH PSŮ.

Udělení čekatelství šampionátu CACT není nárokové, záleží na zadání rozhodčího nebo může vzejít z porady přítomných rozhodčích.

Mistrovství K9 RESCUE CZ

Mistrovství (přebor) jako vrcholná soutěž záchranných psů v organizaci K9 Rescue CZ probíhá podle nejvyšších požadavků zkušebního řádu K9R nebo IPOR

Vítězem mistrovství (přeboru) s titulem „Mistr K9 Rescue CZ“ se stává jednotlivec s nejvyšším dosaženým součtem bodů ze všech předepsaných disciplín. Pokud je již držitelem 1.VT, může mu být rozhodnutím vedení K9R přiznána mistrovská třída s titulem „Mistr sportu“. Udělení titulu ale není nárokové a pro jeho zadání nejsou přípustné výjimky.