Mezinárodní kynologická záchranářská organizace IRO (International Rescue Dogs Organisation) řídí výcvikovou činnost záchranářských kynologů na všech kontinentech podle regulí mezinárodního zkušebního řádu IPO-R.

Nové doplněné znění mezinárodního zkušebního řádu IPO-R, který platí od roku 2012, se ve finální podobě schvalovalo na slavnostním plénu IRO při příležitosti oslav 25 let existence této mezinárodní organizace záchranářských kynologů v Salzburgu v červnu 2018. Po dokončení prováděcích pokynů pro jeho aplikaci na veřejnosti k 1.1.2019 uvádíme zde jeho plné znění. V České republice je členy IRO pět organizací, které jsou oprávněny pořádat nejrůznější akce a zkoušky podle tohoto zkušebního řádu. Jsou to tyto organizace:

Sirius z.s. se sídlem v Brně a v Pardubicích
ZBK JmK z.s. se sídlem ve Vlčnově
K9 Rescue CZ z.s. se sídlem v Českých Budějovicích
KZJ z.s. Kynologická záchranná jednotka se sídlem v Brně
SZBK ČR z.s. Svaz záchranných brigád se sídlem v Žatci

Mezinárodní rozhodčí oprávnění posuzovat zkušební řád IPO-R pracují v České republice v sestavě:

Daniel Sedlák, Český Krumlov
Pavel Šabacký, Brno
Jaroslav Sedlák, České Budějovice
Vilém Babička, Duchcov