K9 Rescue CZ se nesnaží o nějaké elitářství, přesto však má na své členy určité morální požadavky. Především vyžaduje přátelský a tolerantní vztah ke všem ostatním členům, úctu nejen ke psům či dokonce jednomu plemeni, ale ke všem živým tvorům, a vyvinutý smysl pro fair play. 

K9 Rescue CZ je začleněna do mezinárodní organizace IRO, která řídí výcvik záchranných psů v celém světě, a proto je jejím hlavním výcvikovým kritériem mezinárodní zkušební řád IPO-R. Má ve svých řadách několik členů s bohatými zkušenostmi s tímto zkušebním řádem a s nejvyšší kvalifikací v této oblasti výcviku. Proto jsou všichni psovodi průběžně podrobně proškolováni a vedeni v jeho intencích. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že záchranářského psa nemůže nikdy vycvičit osamocený jednotlivec, proto věnujeme maximum času spolupráci a souhře v kolektivním výcviku. Výcvik psů je prováděn zásadně stylem „škola hrou“, bez jakéhokoli donucování a s nejvyšším respektem každé psí osobností. Mezinárodní zkušební řád IPO-R však není pro členy organizace K9R jediným normativem. Je ponecháno zcela na vůli všech členů, nakolik se chtějí výcviku svého psa věnovat. Rovněž je výhradně jejich volbou, kterým výcvikovým směrům (sutiny, terén, voda, stopy, laviny) dávají prioritu. Pokud je jejich dominantní snahou členství v pohotovostní jednotce s účastí na praktických zásazích při hledání pohřešovaných osob, mohou se pod odborným vedením věnovat i pracím s cadaverem, čili vyhledávání lidských ostatků.