Kynologové na celém světě se při nástupu na jakoukoli akci musí prokázat osobní Pracovní knihou předváděného psa. Není předepsána žádná jednotná kniha, ale bez tohoto dokumentu se pes nemůže zúčastnit akcí od nejnižších zkoušek až po mistrovství světa.

Do pracovních knížek jsou rozhodčí na všech kontinentech světa povinni zaznamenat výsledky psů bez ohledu na jejich úspěšnost či neúspěšnost. Poskytují tedy ucelený přehled o výkonnosti každého psa po celý jeho život bez ohledu na to, v jakých oblastech zkušebních řádů se pohyboval. Výsledky jednotlivých startů se zaznamenávají v bodových hodnotách a výsledné známce vycházející ze součtu všech absolvovaných disciplín. Každá disciplína musí být označena vlastnoručním podpisem rozhodčího, který ji posuzoval. Výsledky potvrzené mezinárodními rozhodčími jsou bezvýhradně uznávány všemi organizacemi světa. V České republice fungují všechny záchranářské organizace naprosto samostatně, pouze s výjimkou SZBK, který je ještě zastřešen ČMKU (Českomoravskou kynologickou unii). Všech pět uvedených organizací je ale rovněž právoplatnými členy mezinárodní záchranářské organizace IRO se sídlem v rakouském Salzburgu. Kromě uvedených organizací existuje ještě několik dalších (Sardog, IPRK apod.), které ale fungují na privátních komerčních základech a s mezinárodním záchranářským společenstvím nijak nespolupracují.

K9 Rescue CZ (K9R) – záchranářská kynologická organizace se sídlem v Českých Budějovicích:
Kynologická záchranná jednotka (KZJ ČR) – záchranářská kynologická organizace se sídlem v Brně
Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje (JmK ZBK) – záchranářská kynologická organizace se sídlem ve Vlčnově
SIRIUS – záchranářská kynologická organizace se sídlem v Brně a v Pardubicích,
Svaz záchranných brigád kynologů (SZBK ČR) – záchranářská kynologická organizace se sídlem v Žatci