BUENOS DIAS AMIGOS

Mexiko je v Americe, a to se všemi pozitivními i negativními jevy tohoto základního faktu. Severní, Střední i Jižní Amerika byly vždy těmi nejexotičtějšími lokalitami. Moje dovolená v Cancúnu na jihu Mexika před několika lety patřila určitě k těm nejzajímavějším a často vděčně vzpomínaným. Avšak necelé dva měsíce před koncem roku 2018 mne…

číst více

POD AFRICKÝM SLUNCEM

Velmi rád cestuji a vůbec nejraději poznávám nové země, se kterými jsem dosud neměl žádný kontakt. Jejich první návštěvy bývají často nejzajímavější. Země z historické poloviny berberská a s tajemným nádechem dvacetiprocentní muslimské víry současnosti byla pro mne obrovskou neznámou a upřímně řečeno v očekávání klasických problémů rozvojových zemí. Největším lákadlem pro mne…

číst více

VŮNĚ PAPRIKÁŠE

Ve dvou velmi parných a jednom deštivém dni proběhly v říjnu 2018 v maďarském Jaszbereny možná poslední evropské zkoušky záchranných psů podle současného mezinárodního zkušebního řádu IPOR. Od nového roku 2019 vstupuje v platnost mírně pozměněný zkušební řád, který byl schválen celosvětovým sympoziem v červnu. Akce se sice konala ve…

číst více

ODEŠEL „BRÁCHA PES“

CROCO DUNDEE CIDABRO Modré štěňátko Crossík se stalo historicky prvním australským honáckým psem, který mi řízením Osudu vstoupil do života. Nezbývá než říci: Díky Bohu za to…       Po dlouhé životní sérii mých boxerů byl tento aussie pro mne něčím absolutně jiným, neznámým a dosud zcela nepoznaným živlem. Byl…

číst více

SLUNNÉ KRKONOŠE

Ani indiánské léto v četnosti slunečních paprsků nezůstává letos za nádhernými letními měsíci pozadu. Prodloužený víkend na konci září se Krkonoše blýskly skutečně fantastickým prostředím.       Po velmi dobře uspořádaném soustředění K9 před měsícem na Liberecku nezůstala ani příprava krkonošského soustředění v nejmenším detailu pozadu. Intenzívní program obnášel…

číst více

ATRAKTIVNÍ POLYGON

Za nejlepší soustředění bývají většinou považována ta, která přinášejí množství dosud nepoznaných zážitků, většinou přímo korespondujících s cizím prostředím. V Hamru na Jezeře to v letošním září určitě stálo za to.       Jako červená nit se podtitulem celé akce od začátku až do konce prolínalo heslo „IZS ve…

číst více

VÍTANÁ SPOLUPRÁCE

Každá spolupráce přináší po odborné stránce do kolektivu další poznávání problematiky odborností úzce souvisejících se záchranářskou činností. Bezesporu je velmi vítanou spolupráce se členy Červeného kříže a sportovními potápěči, především v propojení s aktivitami dětského letního tábora. Právě tohoto typu byl uplynulý srpnový víkend na Šumavě pro členy K9, kteří absolvovali mezinárodní…

číst více

SRPNOVÁ INFERNA

Při noční jízdě lesem opouští přede mnou jedoucí audinu vajgl z otevřeného okna elegantním obloukem ukončujícím kuřácký zážitek řidiče a riskantně zapadá do vyprahlého okraje lesa. Idiot… Na podobně bezbřehou nezodpovědnost jsme narazili při akci prohledávání náročného terénu pro prověrku plošných prací. V blízkosti historických zřícenin se pod strmou strání na břehu…

číst více

EXPEDICE PŘÍBOJ

Červencová expedice absolvovaná členy K9 ve spolupráci s organizací Sirius proběhla navzdory tropickým teplotám jako skvěle připravená tréninková exkurze po sutinách někdejší Jugoslávie. A rozhodně nutno říci, že žádná absolvovaná sutina, ať již přírodní nebo trenažérová, nebyla ztrátou času. Tréninkové možnosti slovinských záchranářů jsou velmi dobré a výsledky docilované Slovinci v posledních…

číst více

AMAZONKA PÉŤA

Šest psovodů se v pátek 22.6. na Šumavě všemožně snažilo uspět u zkoušek ZZZ a ZZP1. Mezi nimi se svou borderkou se zúčastnila i budoucí maminka Petra. Zkoušky trvaly až do odpoledne a Petra i Petr Prokešovi počítali s odjezdem ihned po vyhlášení domů do Prahy. Ani jsme netušili, jak…

číst více