Objektivní zaznamenávání absolvovaných akcí vzápětí po jejich skončení je pro chod každého kolektivu rozhodně jednou z velmi záslužných činností.

Pro úspěšné vedení každé organizace je právě rychlý průnik všech interních i veřejných informací do celé členské základny velmi potřebný. A nejde samozřejmě jenom o odborné otázky a vysoce potřebné analýzy výkonnosti (i když ty jsou právě většinou nejdůležitější), ale i o zcela běžná zpravodajství z akcí, nějakým způsobem se dotýkajících kolektivu i celkově kynologie. Každý člen organizace by měl být o všech otázkách kynologie a všech souvisejících aktuálních problémech co nejpodrobněji informován. 

V mládí je budoucnost každé organizace. Je velmi potěšitelné, že vrozená šikovnost nových mladých adeptů záchranařiny je na solidní úrovni, takže ve spojení s výrazným potenciálem jejich psů je výcviková perspektiva organizace velmi slibná.