Objektivní zaznamenávání absolvovaných akcí vzápětí po jejich skončení je pro chod každého kolektivu rozhodně jednou z velmi záslužných činností.

Pro pružné vedení každé organizace je právě rychlý průnik všech interních i veřejných informací do celé členské základny velmi potřebný. A nejde samozřejmě jenom o odborné otázky a vysoce potřebné analýzy výkonnosti (i když ty jsou právě většinou nejdůležitější), ale i o zcela běžná zpravodajství z akcí, nějakým způsobem se dotýkajících kolektivu i celkově kynologie. Každý člen organizace by měl být ve všech otázkách kynologie tzv. „v obraze“, tedy o všech aktuálních problémech co nejpodrobněji informován. Je to jeho základní právo.