Výbor 26.2.2017

Zápis z rozšířené schůze výboru spolku K-9 RESCUE CZ, z. s. – SV.1/2017

Rozšířená schůze výboru (dále jen SV) se konala dne 26.2.2017 v Třeboni

Přítomní: H.Češková, I.Konrádová, R.Kučera, J.Sedlák, D.Šumpela, T.Šumpelová, M.Vaňková

SV řídila T.Šumpelová

  1. Sedlák obdržel mailem číslo časopisu ANNOJCK (Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje), podal návrh na vstup do asociace – přihláška je dostupná v časopise ANNOJCK – roční

T.Šumpelová umístí časopis na FB stránku, zde budou členové hlasovat pro vstup.

  1. Spolek obdržel nabídku od firmy CANDY na spolupráci a vyzkoušení krmiva K9. Firma zaslala i ceník s nabídkou uzavření smlouvy na odběr pro členy spolku. I.Konrádová prověřila krmivo a konstatovala jeho kvalitu (v nabídce jsou i odkazy na složení krmiva).

– T.Šumpelová umístí nabídku na FB stránku a členové budou zde hlasovat o přijetí nabídky. Firma CANDY bude oslovena a požádáme o zaslání vzorkového balíku.

  1. Byl projednán plán činnosti s ohledem na požadované zkoušky a přípravu na ně.

– J.Sedlák kontaktuje L.Obranskou a zruší lavinové soustředění v Krkonoších

– členové zváží účast na Poháru výcvikářů ve Vlkoši (podle ZZP1)

– členové zváží a přihlásí se na Terénní pohár ZTV1 na Vysočině – přihlášky přes brigády

– členové zváží a přihlásí se na Český pohár ZTV3 na Vysočině – Konrádová, Kučera, Šumpela

– 23.6. možnost zkoušek IPOR na Spáleništi – holandská skupina

– v termínu soustředění na Šumavě (25.6.-2.7. budou nahlášeny zkoušky ZZP2. V případě zájmu mohou proběhnout i další zkoušky.

  1. Návrh znaku – zpracovává V.Nehodová – poslední návrh šedé pozadí bude upraveno – zejména barvy a velikost písma. Jinak návrh schválen. Po jeho dopřesnění bude předložen k definitivnímu schválení na stránkách K-9.
  2. Info – J.Sedlák podal nominaci na cenu Ď 2017 s návrhem T.Šumpelové (Ď nebo-li dík dobrodincům a mecenášům za podporu kultury a charity).

 http://www.cena-d.cz/nomkrajjihocesky2017.html

V Třeboni dne 26.2.2017

Zápis pořídil:  Tamara Šumpelová  –  Zápis ověřil:  Radek kučera