ČS 29.9.2018

Zápis z členské schůze spolku K-9 RESCUE CZ, z. s.

Členská schůze 4/2018 (dále jen ČS) se konala dne 27.-29.9.2018 ve Špindlerově Mlýně

Přítomní:  Procházka, Ludvíková, Obranská, Novák, Šumpelová, Ryšková, Šumpela, Chalupa, Vrátná, Jaroš, Sedlák, Konrádová, Kučera

ČS řídila T.Šumpelová

Program členské schůze:

 1. Program soustředění
 2. Vyhodnocení ukázek pro Liberecký kraj a IZS
 3. Příprava soustředění září – Velveta, program dalších zkoušek
 4. Přijetí nového člena
 5. Závěr
 6. ČS byla zahájena 27.9.2019. Byl prodiskutován program soustředění, jehož součástí měly být zkoušky v pátek a v sobotu (ZP1 a 2, T1 a 2, ZZ). Změna původního záměru – vzhledem k nemoci se uskuteční pouze zkoušky TV1, ZP1 a ZP2.
 7. Prodiskutovány úpravy na webu:

– výměna chybného zápisu z ČS, doplnění chybějících zápisů z ČS a VS

– umístit na web logo ANNO

– umístit na web loga sponzorů ze soustředění a ukázek z Hamru na Jezeře

– otočit řazení akcí, zpráv (nejnovější vždy nahoře)

– doplnit do členů Lukáše Kadouna

 1. Na žádost některých členů předložen opětovně návrh z jara na pořízení funkčních triček – odkaz je na FB stránce – trička nejsou v modré barvě – pořízení zatím odloženo
 2. Je nutné připravit plán vybavení pro žádost o dotaci Libereckému kraji pro rok 2019 – všichni členové můžou zasílat návrhy s přibližnou cenou, které budou projednány a podle nich sestaven rozpočet.
 3. Všem členům výboru byl zaslán sken smlouvy s Libereckým krajem, budou předloženy nabídky na plnění podle seznamu, který je součástí smlouvy. Po jejich vyhodnocení se uskuteční nákup, aby mohla být dotace vyúčtována. K.Novák předloží nabídku na slaňovací vybavení. Ostatní mohou podle svých možností předložit nabídky na jednotlivé položky.
 4. V pátek 28.9. se uskutečnil trénink na sobotní sutinové zkoušky. Všechny zkoušky proběhly v sobotu. Jako hospitant posuzoval Karel Novák s dohledem Jaroslava Sedláka.
 5. Návrhy na přihlášky na atesty budou projednány po dořešení přihlášky podané v r.2017.
 6. Návrh na vytváření „ROZHODNUTÍ VÝBORU“

– návrh na finanční hospodaření – vypracuje A.Vrátná

– návrh na hospodaření s majetkem a jeho evidenci – vypracuje I.Konrádová 

 1. Vyhodnocení zkoušek konaných v sobotu 29.9.
 2. Soustředění 19.-21.10.2018 bude věnováno vodním zkouškám ZV-C.
 3. Je potřeba začít s přípravou plánu činnosti na rok 2019

– návrh na lavinové soustředění ve Špindlerově Mlýně – termín březen – středa až neděle. Současně proběhnou lavinové zkoušky eventuálně lavinový pohár

– další akce budou upřesněny po zveřejnění termínů IRO.

 1. V r.2019 by měly začít platit úpravy mezinárodního zkušebního řádu – seznámení členů bude po školení rozhodčích IRO.
 2. 2018 byl zaměřen na výcvik vyhledání cadaveru. R. 2019 budě věnován přípravě psovodů a zaměření na mezinárodní zkušební řád.
 3. Projednání předběžné poptávky po členství p.Maurera – jedná se o 14-tiletou dceru. Sám projevil zájem o členství také. ČS zamítla tuto žádost jednohlasně.
 4. Závěr

Špindlerův Mlýn, 29.9.2018

Zápis pořídil:  Tamara Šumpelová – Zápis ověřil:  Radek Kučera