ČS 18.11.2017

Zápis z členské schůze spolku K-9 RESCUE CZ, z. s.

Členská schůze 3/2017 (dále jen ČS) se konala dne 18.11.2017 v hotelu VELVETA Špindlerův Mlýn

Přítomní: dle prezenční listiny (12 členů, 3 žadatelé o členství, 1 host)

ČS řídila T.Šumpelová

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. vyhodnocení 1.přeboru K9
 3. vyhodnocení soustředění
 4. přijetí nových členů
 5. harmonogram akcí 2017 – 2018
 6. diskuse
 7. lavinové práce – Karel Novák
 8. závěr

Program ČS byl schválen všemi přítomnými členy

 1. Schůzi zahájila T.Šumpelová a všechny přítomné přivítala
 2. Vyhodnocení závodu

V sobotu 18.11.2018 dopoledne proběhl historicky první přebor K9. zústastnilo se celkem 9 psovodů se svými psy v různém stupni vycvičenosti. Přebor proběhl na 4 vzorky a 2 živé figuranty, kterými byli Tomáš Fiala a Tomáš Chalupa. Rozhodčím závodu byl Jaroslav Sedlák, vedoucí závodu byla Hedvika Češková.

Pořadí a umístění závodníků:

 • Ilona Konrádová + Búba Babů 180 b.
 • Alena Vrátná + Ela 165 b.
 • Petr Jaroš + Max 125 b.
 • Denis Šumpela + Chyko   90 b.
 • Kateřina Jarošová + Argo   80 b.
 • Lucie Obranská + Atrey   60 b.
 • Zuzana Ludvíková + Bowen   40 b.
 • Radek Kučera + Any   30 b.
 • Tamara Šumpelová + Samantha 20 b.

Celý přebor byl vyhodnocen rozhodčím, byly předány diplomy za účast. Účastníci poděkovali figurantům, rozhodčímu i vedoucí závodu.

 1. Vyhodnocení soustředění

1.den pátek – trénink terén + poslušnost

2.den sobota – dopoledne přebor, odpoledne poslušnost

3.den neděle – dopoledne laviny + poslušnost, ukončení soustředění

Soustředění splnilo všechny body tréninku dle plánu

 1. Přijetí nových členů

K dnešnímu dni podalo přihlášku 8 nových žadatelů o členství:

Tereza Pešková, Lucie Hansová, Tomáš Chalupa, Tomáš Fiala, Petr Prokeš, Petra Prokešová, Dana Hencová, Zuzana Ludvíková.

Všichni žadatelé odevzdali řádně vyplněnou přihlášku a byli jednomyslně přijati k 18.11.2017 za členy K-9 RESCUE CZ, z.s.

 1. Harmonogram akcí 2017 – 2018
 • Soustředění Obalovna – T: 1.-3.12.2017
 • Silvestrovské soustředění Obalovna – T: 30.12.2017 – 1.1.2018

Při soustředění proběhne kromě přípravy a oslavy Silvestra i malý silvestrovský závod

 • 1.2018 – soustředění Soběslav + výroční členská schůze
 • Lavinové soustředění Spáleniště – T: 21.-28.1.2018
 • Lavinové soustředění Krkonoše – termín bude upřesněn o dohodě s Lucií Obranskou (předběžně březen 2018)
 • Soustředění Amerika – T: 5. – 8.5.2018
 • Letní soustředění Spáleniště – 17. – 24.6.2018

Při letním soustředění proběhne letní přebor K9

Všichni členové si připraví plán výcviku na rok 2018, aby mohly být zařazeny zkoušky podle požadavků a přizpůsoben výcvik. Svůj plán zašlou mailem T.Šumpelové do konce roku 2017.

 1. Diskuse – dotazy členů k výcviku
 2. Lavinové práce

Karel Novák seznámil s teoretickými základy lavinového výcviku psů, s praktickými zásahy v sutinách, které absolvoval a zodpověděl dotazy.

 1. Závěr

Závěrem poděkovala předsedkyně i výcvikář za disciplínu a sportovní chování jak při přeboru, tak i v průběhu celého soustředění.  Všem účastníkům soustředění byl předán pamětní list, který byl vytvořen u příležitosti 1. přeboru K9. Za organizaci soustředění patří dík hostitelům – Lucce a Karlovi. Za pomoc při administrativě Aleně a Iloně. Za organizaci závodu Hedvice a za posuzování Jardovi, za figurování oběma Tomášům. Za účast všem přítomným členům.

Ve Špindlerově Mlýně, dne 18.11.2017

Zápis pořídil:  Tamara Šumpelová  –  Zápis ověřil:  Radek Kučera