ČS 17.3.2018

Zápis z členské schůze spolku K-9 RESCUE CZ, z. s.

Členská schůze 1/2018 (dále jen ČS) se konala dne 17.3.2018 v hotelu Velveta ve Špindlerově Mlýně

Přítomní: dle prezenční listiny – 17 členů

  • 3 hosté

ČS řídila T.Šumpelová

Program členské schůze:

  1. Členská základna
  2. Plán akcí 2017
  3. Nabídka spolupráce – sponzoři
  4. Různé

Program ČS byl schválen všemi přítomnými členy

  1. K datu 17.3.2017 má spolek celkem 27 členů. 3 členové ukončili členství k 28.2.2018 (Benešová, Hansová, Pešková)
  2. Plán akcí byl upřesněn o ukázky výcviku v Praze a Českých Budějovicích – informace zaslala K.Sedláková, upřesní I.Konrádová po absolvování ukázky v Praze 24.3.2018.

Další ukázka bude při leteckém dni 28.-29.4.2018 – Plasy u Plzně. Bude zajištěno ubytování. Přihlašování bude na FB stránce.

  1. Konrádová předložila nabídku od sponzora – firma Zvěrokruh. Nabídka byla představena, bude dále projednáno. Zatím nebudou pořizovány nové uniformy. Nabídka bude upřesněna a následně zveřejněna.

Další nabídka spolupráce s firmou Yoggies – zástupce firmy se zúčastnil lavinových zkoušek i tréninku. Spolupráce bude upřesněna při osobním jednání v Praze.

  1. Různé:

– poděkování J.Procházkovi za zajištění elektrické centrály od sponzora

– nabídka na zakoupení člunu sponzorem – technické parametry vykomunikuje R.Kučera s J.Procházkou

– zprovoznění webových stránek spolku, nová e-mailová adresa – informace podal P.Jaroš.

– bude provedeno přeznačení zkoušek dle řádu K9R

– D.Šumpela zajistil tisk letáků spolku dle návrhu A.Vrátné a I.Konrádové v nákladu 2000 ks, trvá úkol zajištění bannerů – úkol D.Šumpela

– A.Vrátná vyzvedne vyšité znaky

– R.Kučera zajistil samolepky

– T.Šumpelová zajistí podání daňového přiznání za rok 2017, uveřejnění hlášení do OR dle zákona, podání žádosti o dotaci u Jihočeského kraje, ČEZu a Libereckého kraje.

   Dále bude prověřena možnost žádosti o sponzoring u Státních lesů.

Ve Špindlerově Mlýně, 17.3.2018

Zápis pořídil: Tamara Šumpelová – Zápis ověřil:  Radek Kučera